Reklamationer

Ibland händer det något oförutsett.

Hos oss på Ory har du alltid 12 månaders garanti från när fordonet tas i trafik. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel och vi tar därmed inte ansvar för fel som uppstått på grund av vårdslös hantering, felaktig montering eller liknande.

Telefon reklamationshanterare: +46(0)19 -36 29 42
Adress: Gällerstavägen 115, 702 21 Örebro
E-post: roger.larsson@ory.se