Toveks lasbilar, Skövde

Mellomkvarnsvägen 3, 541 39 Skövde