Be-Ge Lastbilar AB, Oskarshamn

Södra fabriksgatan 12, 572 36, Oskarshamn