Katrineholm, Arver Lastbilar AB

Formgatan 5, 641 39, Katrineholm