Vårmöte i Hudiksvall för Lastfordonsgruppen

Under LFG:s (Lastfordonsgruppen) års- och vårmöte som ägde rum i Hudiksvall, samlades branschens ledande påbyggare, experter och nyckelpersoner för att utforska och debattera framtida transportlösningar anpassade för den nordiska marknaden. Evenemanget bjöd på en omfattande agenda med fokus på strategiska och operativa frågeställningar inom transportindustrin.

Ett gediget program

En av höjdpunkterna var presentationen av Hudiksvalls kommuns Teknikprogram, ett lyckat exempel på hur utbildning och industri kan samverka för att stärka kompetensförsörjningen inom tekniksektorn. Bolennart Svensson, en annan framträdande branschföreträdare, delade med sig av värdefulla insikter om nya och kommande lagar och regler som kommer att påverka transportbranschen, vilket är kritiskt för företagens förmåga att förbereda och anpassa sig inför framtiden.

Mötet inkluderade även studiebesök hos HUDDIG och Sunfab Hydraulics AB, där deltagarna fick en närmare titt på ledande teknologier och processer som driver framtidens transportlösningar. Dessa besök underströk vikten av innovation och teknisk utveckling inom sektorn.

Tack vare insiktsfulla bidrag från HHK – Hudiksvalls Hydraulikkluster och kommunikationsbyrån ohappa, fick deltagarna även en djupare förståelse för aktuella industritrender och strategier för att stärka arbetsgivarvarumärket. Möten som dessa är grundläggande för att främja samarbete och dialog mellan olika aktörer i transportindustrin och bidrar till en starkare, mer innovativ bransch.

Medverkande från koncernen

Från Translink deltog Carina Jakobsson, VD (och ordförande i branschföreningen), Otto Nyängen, COO, samt Pernilla Bjärne, digital marknadschef. Vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete med alla inblandade för att tillsammans möta branschens utmaningar och möjligheter.

Carina Jakobsson, CEO för koncernen Translink.

 

Det hanns även med två studiebesök på HUDDIG och Sunfab Hydraulics AB.

Läs mer om Lastfordonsgruppen.