Framtiden rullar in i Ängelholm – HNT's nya LNG-drivna lastbil.

I en värld där hållbarhet och innovation blir allt viktigare, ser vi spännande framsteg inom transportsektorn. Ett lysande exempel är HNT i Ängelholm, som nyligen rullat ut en ny typ av lastbil som inte bara är imponerande att skåda…

Vad är LNG?

LNG, eller Liquefied Natural Gas, är en form av naturgas som kyls ner till flytande form. Detta gör den mer effektiv att transportera och använda som bränsle. Med mindre utsläpp än traditionella bränslen som diesel, framstår LNG som ett lovande alternativ för en grönare framtid.

För oss är det här det första fordonet som drivs med LNG vi byggt, en viktig milstolpe och en signal om branschens förändring. Det är inte bara en miljövänlig lösning, utan också en del av en större vision om hållbarhet och innovation inom transportsektorn.

Intressant är att Örebro, en av Sveriges ledande städer i gasframställning, har använt gas för att driva sina stadsbussar i flera år. Detta visar på potentialen och genomförbarheten av gasdriven offentlig transport, och är en inspirationskälla för andra städer och företag.

Samarbetet med Laxo Mekan

Ett projekt som detta kräver expertkunskap och samarbete. Vi hade förmånen att arbeta nära med Laxo Mekan, våra grannar och experter inom området, som bistod med värdefull information och vägledning under byggprocessen.

Detta är bara början för LNG-drivna fordon. Med växande medvetenhet om miljöfrågor och en ökande efterfrågan på hållbara transportlösningar, kan vi förvänta oss att se fler sådana här initiativ – inte bara i Sverige, men runt om i världen.

Liquefied Natural Gas (LNG) HNT bill med tippsläp-1