2019-07-10 Hydraulkapell

Ett tippekipage med ORY hydraulkapell med sidoflik har levererats till Olle P:s Åkeri i Ängelholm.
Hydraulkapellet har konstruerats för att ekipaget skall kunna få rum med fullstora ISO-Containers på flaken , utan att kapellrullen är i vägen.