2018-07-20 Vattenburen flakvärme

Ett tippekipage framtaget för transport av fryskänsligt gods som t.ex potatis har
levererats till MR Jönssons Åkeri AB i Södra Sandby.
Både bil och släp har separata värmesystem i flakbotten inklusive isolering som klarar åtskilliga minusgrader.
Sidorna består av sandwichlaminat invändigt klädda med rostfri plåt.
Täckningen består av ett Hydrauliskt Flip Top Maxikapell med isolerduk.