Välkommen till ORY

Vår affärsidé                                                                                                                      Startbild
Genom kompromisslös konstruktion skapa avancerade påbyggnader
för åkare som kräver flexibla transportlösningar.                                

Vår position
ORY är en teknikdriven tillverkare som leder utvecklingen i Norden
och ständigt söker efter nya material och lösningar för bättre
prestanda.

Vårt erbjudande
Funktionella och innovativa konstruktioner för minimalt underhåll
och maximal livslängd tillsammans med ett väl utvecklat service-
utbud.

Vår mission
Oberoende av last, ensam och enkelt, lasta och lossa i varje
färdriktning.
                                                                                                                              
Vår vision
Genom innovation göra det omöjliga möjligt.

Nyheter

JULI
3

Ny platschef på Ory !

Ory välkomnar Göran Kring som tillträder posten som platschef på Ory den 1 augusti 2015.Han har

MAJ
26

ORY LEVERERAR TILL FINLAND

Tippflak med längd 7,5 m, avsett för kundens egen bilbyggnation,till Daniel Lindroos i Kimito Finland.